Het Traject

 • Vervaardigen Programma van Eisen en schatting van het budget.
 • Beoordeling situatie en bestaande toestand.
 • Vervaardigen situatietekening bestaande toestand.
 • Vaststellen benodigde vergunningen.
 • Raming bouwtijd en procedure.
 • Opname bestaande toestand, vervaardigen tekeningen.
 • Vervaardigen voorontwerp.
 • Opstellen globale kostenraming.
 • Vervaardigen 3D-visualisatiess.
 • Bespreking VO met de klant.
 • Vervaardigen definitief ontwerp.
 • Start Productie.
 • Leveren producten en of diensten.

 

De AIFA gaat aan de hand van de briefing aan het werk. De eerste schetsen die worden gemaakt, zijn voorlopige voorstellen. AIFA legt ze aan u voor om te bekijken welk concept het beste aansluit bij uw wensen.

De vorm van een ontwerpvoorstel kan variëren van eenvoudig tot complex: van ruwe schets tot een 3d model. Welke vorm de presentatie in uw geval heeft, hangt af van de afspraken die u daarover heeft gemaakt. AIFA heeft eigen presentatie methoden, maar kan die aanpassen aan uw persoonlijke wensen en aan de tijd en het geld dat ter beschikking is. Ook een 3d model is overigens nog altijd een voorstel en geen definitief ontwerp.

Het voorontwerp (VO) kan vervolgens worden getoetst aan de omschrijving van de opdracht. U moet het voorstel goed begrijpen en het moet passend zijn bij de organisatie.

Het kan zijn dat uw enthousiasme is aangewakkerd, maar u heeft nog wat op- en  aanmerkingen. In deze fase is het tijd om precies aan te geven wat u eventueel anders zou willen.

Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp (VO) wordt dit uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Het zal tot in alle details worden verfijnd en gematerialiseerd en dan begroot.

AIFA heeft (als er een goedgekeurd ontwerp ligt) een belangrijk deel van zijn taak volbracht. Eerste factuur voor het DO moet voldaan worden.

Het ontwerp kan echter, zoals het er nu ligt, nog niet uitgevoerd worden. Daarvoor maakt AIFA werktekeningen (TT) in digitale vorm, zodat we precies weten wat er moet gebeuren. Zo kan ook alles gepland worden en wordt de levertijd bepaald.

Als opdrachtgever heeft u in dit stadium ook een controlerende functie. Fouten die in het laatste stadium ontdekt worden, kunnen onnodige kosten voorkomen.